Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker og effektiv drift i nord

Målet med prosjektet er å utvikle nye systemer for maritim sikkerhets- og vedlikeholdsplanlegging og styring i nord. Vinterisering av utstyr, tilpasning av vedlikeholdsprogram og sikring av reservedelstilgang er eksempler på tiltak som bør gjennomføres for å sikre operasjoner i nord.

TromsOffshore
Eksempel på fartøy designet for å frakte utstyr til oljeplattformer i arktiske strøk. Bilde gjengitt med tillatelse fra Troms Offshore

Operasjoner innen olje og gass i nord er krevende. Kulde, mørke, is og lang avstand til land gjør at nye teknologiske løsninger må utvikles. De krevende operasjonelle forholdene må ivaretas på en annen måte enn tilsvarende operasjoner lengre sør.

Sammen med oljeselskaper, boreselskaper, supplyfartøysredere og isbryterselskap, utarbeider vi nå funksjonsløsninger for sikre og effektive støttesystemer for maritime operasjoner i is. SINTEF Nord gjennomfører utviklingsprosjektet sammen med Start Information Systems i samarbeid med forskningsrådets MAROFF-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2014

Samarbeidspartnere

Start Information System