Til hovedinnhold
Norsk English

Materialer

I topp moderne laboratorier, arbeider vi langs hele verdikjeden - fra malmer og råstoffer, miljøvennlige fremstillingsprosesser, til utstøping og forming, sammenføyning og andre avanserte produksjonsprosesser.

Fagområder innen materialer

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

Metalliske materialer

Metalliske materialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for de fleste industrielle metaller og metall-legeringer

Metallurgisk prosessindustri

Metallurgisk prosessindustri

SINTEFs metallurgiske forskning omfatter hele verdikjeden, fra utvinning av mineraler og råmaterialer, gjennom bærekraftig og klimanøytral produksjon og prosessering av metaller og metall-legeringer til anvendelse og egenskaper til materialer og...

Plast-, kompositt- og polymermaterialer

Plast-, kompositt- og polymermaterialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for alle typer plast slik som herdeplast, termoplast, plastkompositter, elastomerer og geler.

Kontaktperson