Til hovedinnhold
Norsk English

Materialer

I topp moderne laboratorier, arbeider vi langs hele verdikjeden - fra malmer og råstoffer, miljøvennlige fremstillingsprosesser, til utstøping og forming, sammenføyning og andre avanserte produksjonsprosesser.

Fagområder innen materialer

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Betong

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer. Vi jobber også for at det skal bli enklere å ombruke materialer.

Metalliske materialer

Metalliske materialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for de fleste industrielle metaller og metall-legeringer

Metallurgisk prosessindustri

Metallurgisk prosessindustri

SINTEFs metallurgiske forskning omfatter hele verdikjeden, fra utvinning av mineraler og råmaterialer, gjennom bærekraftig og klimanøytral produksjon og prosessering av metaller og metall-legeringer til anvendelse og egenskaper til materialer og...

Mineraler og kritiske råmaterialer

Mineraler og kritiske råmaterialer

Det grønne og digitale skiftet øker behovet for utvinning av mange mineralressurser, samtidig som graden av resirkulering og gjenvinning av metaller fra sekundære kilder stadig må forbedres.

Plast og kompositter

Plast og kompositter

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for alle typer plast slik som herdeplast, termoplast, plastkompositter, elastomerer og geler.