Til hovedinnhold
Norsk English

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Kontaktperson

Sammen med private og offentlige aktører jobber vi for å minimalisere miljøpåvirkningen og levetidskostnadene for bygninger og infrastruktur. Vi kjenner virkemiddelapparatets finansieringsmuligheter for FoU-prosjekter og bidrar gjerne ved utforming av søknader, og tilbyr assistanse på idé- og prosjektutvikling. Vi samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitutter, nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr:

  • forskning
  • rådgivning og utredninger
  • laboratorie- og feltundersøkelser
  • skadevurderinger og tilstandskontroll 
  • numeriske analyser 

Hovedområder

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

Carbon4Minerals

Carbon4Minerals

Start:
Slutt:

Transforming CO2 into added-value construction products

ZeroCarbCon

ZeroCarbCon

Start:
Slutt:

Zero Carbon Emission Concrete

Herøysund bru

Herøysund bru

Start:
Slutt:

Tilstandsevaluering for å etablere miljøvennlig forvaltningsstrategi som skal benyttes på andre bruer.

DARE2C2

DARE2C2

Start:
Slutt:

Durable Aluminium Reinforced Environmentally friendly Concrete Construction – Phase 2