Til hovedinnhold
Norsk English

Betonglaboratorier

Våre laboratorier har utstyr og kvalifisert personell til å utføre en rekke standardtester på betong. Vi utvikler også skreddersydde testmetoder for spesielle løsninger.

Kontaktpersoner

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden, og sammen med NTNU er vår samlede betongkompetanse verdensledende. SINTEF har testlaboratorier for betong i Trondheim og Oslo.

Fersk betong

I våre laboratorier har vi utstyr og kvalifisert personell til å utføre et bredt spekter av standardtester på fersk betong. Vi har også erfaring med å utvikle skreddersydde testmetoder for spesielle bruksområder.

Trykkstyrke og bruddkraft

Vi har fasiliteter og erfaring til å utføre ulike typer mekaniske tester som trykkfasthet, bruddenergi og E-modulus. Vi kan utføre mekaniske tester på alt fra små mørtelprismer med lav styrke, til fullskala testing av konstruksjonselementer. Vi har også utstyr for å måle kryp og svinn på betong.

Her testes energiabsorpsjon i fiberarmert sprøytebetong etter kravene i NB7:2022.

Her testes energiabsorpsjon i fiberarmert sprøytebetong etter kravene i NB7:2022.

Mikrostrukturelle analyser

I dette laboratoriet utfører vi mikrostrukturanalyse av betong ved å bruke planpolerte seksjoner og tynne seksjoner. Vi kan oppdage uregelmessigheter og skader som f.eks. sprekker, inhomogenitet, nedbør, porøsitet, fryse-/tineskader eller alkali-silika-reaksjoner.

Kloridinnhold

Tynne lag freses av betongprøver i ønsket tykkelse og kloridinnholdet for hvert lag bestemmes av en automatisk titrator. Klorprofilene kan benyttes til evaluering av betongdekket knyttet til kloridinntrengning for eksisterende konstruksjoner, eller til beregning av kloriddiffusjonskoeffisient for ulike betongsammensetninger utsatt for kloridløsning i laboratoriet. Testingen utføres for det meste i henhold til CEN/TS 21390-11.

Korrosjon

Korrosjon av innstøpte armeringsjern i betong er en viktig årsak til for tidlig forringelse i armerte betongkonstruksjoner. I laboratoriet ser vi på både korrosjon av armering og betongegenskaper knyttet til korrosjon. Ved bestemmelse av korrosjonshastigheter kan teknikker som lineær polarisasjonsmotstand, galvanostatisk puls eller AC elektrokjemisk impedansspektroskopi brukes. Når du utfører tilstandsovervåking av feltstrukturer, er korrosjonspotensialmålinger et verdifullt verktøy, som vanligvis kobles sammen med elektriske resistivitetsmålinger i betong. Alle disse teknikkene brukes i korrosjonslaboratoriet, enten i laboratorieprøver eller feltundersøkelser.

Frostmotstand

Eksponering for frysing og tining: Frostmotstanden bestemmes av platemetoden i henhold til CEN/TS 12390-9. Denne testmetoden kan brukes på borede kjerner fra konstruksjoner eller betongprodukter eller på støpte prøver for dokumentasjon av frostmotstanden for ulike betongsammensetninger.

Ica-slitasjetesting: I slitasjelaboratoriet studerer vi betongoverflatens motstand mot is-eksponering. Vi tester betongprøver ved å skli av ferskvannsis-prøver, under konstant belastning 1MPa i 3 kilometers glideavstand. Temperaturen i slitasjelab er -10˚C. På ulike stadier av testen skanner vi betongoverflaten med laserskanner. Betongoverflateskanningen lar oss estimere gjennomsnittlig slitedybde

Karbonatiseringsmotstand

Karbonatiseringsmotstanden for forskjellig betongsammensetning eller overflatebehandling kan evalueres ved 8 eller 16 ukers eksponering i skap ved et konstant nivå på 1 % CO2 ved 60 % RF og 20 ⁰C som spesifisert i EN 13295.

Klimakammer for ASR-testing

Den potensielle Alkali Silica Reactivity (ASR) til tilslag kan utføres i henhold til den norske mørtelmetoden (80⁰C, 1 N NaOH, 14 dager) eller Norsk Betongprismetest (NCPT, 38⁰C, 95-100 % RH, 1 år).

Ytelsestesting av betong eller "ASR-resistente" bindemidler kan utføres i henhold til NCPT (1 eller 2 år). For forskningsformål er SINTEF også utstyrt med to ASR-reaktorer (60⁰C, 100 % RF) for testing etter utkast til RILEM-metoder.

Analyse av betongpasta

Vi har spesialiserte laboratorier for analyse av fersk og hydrert sementpasta. Laboratoriene er utstyrt for prøvepreparering f.eks. blanding, saging, sliping, pressing av poreløsning og stopp av hydrering. Vårt pasta-reometer lar oss bestemme strømningsparametrene til fersk sementpasta (dmax=0,125 mm). Isotermisk og semi-adiabatisk kalorimetri brukes til å bestemme hydreringsvarmen på henholdsvis pasta og mørtel. Fasesammenstillingen av hydratisert sementpasta kan analyseres av vår interne TGA-DSC, og vi har tilgang til XRD og SEM-EDS. Poreløsning kan analyseres ved flammespektrometri eller ICP-MS.

Holdbarhet (µXRF)

De viktigste forringelsesmekanismene som hindrer betongens holdbarhet involverer bevegelse av ioner/elementer. En µ-XRF kan kartlegge elementer på et tverrsnitt av betong. Det lar oss dermed følge endringene i romlig fordeling av ioner i betong, f.eks. inntrengning av elementer langs sprekker eller migrering av ioner. Dette er nøkkelen til å avdekke mekanismer for nedbrytning av betong. Nyere utvikling har ført til opprettelsen av en µ-XRF, hvor prøver kan skannes med en fokusert røntgenstråle. Dette gjør det mulig å bestemme den romlige fordelingen av elementer og produksjon av elementkart. µ-XRF tillater relativt store prøver (20x15 cm, 5 kg) og krever ikke prøvepreparering, noe som vil føre til mer pålitelige resultater og kortere tid til analyse.

Engelsk beskrivelse av laboratoriene på prosjektsidene til EnDurCon 

Her finner du oss

Børrestuveien 3, Oslo

Kontakt: Laboratoriesjef Eskild Svee Dahl

Richard Birkelands veg 3, Trondheim

Kontakt: Laboratorieleder Frode Dalsaune

Kontaktinformasjon

Laboratoriene for betongtesting er lokalisert i Richard Birkelands veg 3 i Trondheim og i Børrestuveien 3 i Oslo.

Ta kontakt med: