Til hovedinnhold
Norsk English

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer. Vi jobber også for at det skal bli enklere å ombruke materialer.

Kontaktperson

Vi jobber med betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater.

I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper.

Bestandighet

Byggevarer og konstruksjoner er tiltenkt svært lang levetid under til dels tøffe forhold. Det er viktig at bestandigheten til et produkt eller en komponent er tilsvarende, da redusert bestandighet ofte kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel luft- eller vannlekkasjer.

Ombruk

Ombruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det lite utbredt i Norge. SINTEF jobber for å overkomme hindringene , slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer.

Dokumentasjon

Byggteknisk forskrift (TEK) angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan og teknisk bedømmelsesorgan for byggevarer. Vi tilbyr frivillig dokumentasjon i form av produktsertifisering. Vi tilbyr også SINTEF Teknisk Godkjenning for byggevarer som er omfattet av den europeiske byggevareforordningen, samt for stiger og stillaser som er omfattet av den norske produsentforskriften.

 

Betong

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Ekspertiser

Laboratorier innen byggematerialer

Aktuelt

Blogg
Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter

De siste 15 årene har klebeprodukter, og spesielt teip, gjort sitt inntog på det norske markedet. Manglende kunnskap om hvordan teip og klebeprodukter fungerer generelt – og over tid – har blitt kartlagt i et forskningsprosjekt ved SINTEF.

Blogg
Glassrekkverk misfarges av sementvann

Glassrekkverk misfarges av sementvann

Glass blir stadig mer brukt i norske byggverk, i fasader, som tak og som rekkverk. Parallelt med den økte bruken, får vi i SINTEF også flere henvendelser om skader på glass.

Prosjekter

Sum4Re

Sum4Re

Start:
Slutt:

Fra høyteknologisk materialkartlegging til databaser for sirkularitet

Ti-ReX

Ti-ReX

Start:
Slutt:

Rammeverk for smart tilstandsrevurdering av gjenvunnet tømmer for å forlenge levetiden til langlivede treprodukter ved bruk av ikke-destruktiv testing og automatisert etterbehandling av data.

LarvikittEN

LarvikittEN

Start:
Slutt:

Verdikjedesamarbeid om larvikitt for bærekraftig produksjon og bruk av norsk naturstein

Sirkulær EPS

Sirkulær EPS

Start:
Slutt:

Sirkulærøkonomiske løsninger for resirkulering av EPS fra bygg og anlegg

Carbon4Minerals

Carbon4Minerals

Start:
Slutt:

Transforming CO2 into added-value construction products

EASI ZERo

EASI ZERo

Start:
Slutt:

Envelope mAterial System with low Impact for Zero Energy Renovation and construction

Exploit4InnoMat

Exploit4InnoMat

Start:
Slutt:

An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings

ZeroCarbCon

ZeroCarbCon

Start:
Slutt:

Zero Carbon Emission Concrete