Til hovedinnhold
Norsk English

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer. Vi jobber også for at det skal bli enklere å ombruke materialer.

Kontaktperson

Vi jobber med betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater.

I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper.

Bestandighet

Byggevarer og konstruksjoner er tiltenkt svært lang levetid under til dels tøffe forhold. Det er viktig at bestandigheten til et produkt eller en komponent er tilsvarende, da redusert bestandighet ofte kan ha alvorlige konsekvenser som for eksempel luft- eller vannlekkasjer.

Ombruk

Ombruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det lite utbredt i Norge. SINTEF jobber for å overkomme hindringene , slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer.

Dokumentasjon

Byggteknisk forskrift (TEK) angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan og teknisk bedømmelsesorgan for byggevarer. Vi tilbyr frivillig dokumentasjon i form av produktsertifisering. Vi tilbyr også SINTEF Teknisk Godkjenning for byggevarer som er omfattet av den europeiske byggevareforordningen, samt for stiger og stillaser som er omfattet av den norske produsentforskriften.

 

Betong

Betong

SINTEF har den faglige bredden og ekspertisen som skal til for å løse enhver oppgave hvor betong står sentralt, gjennom små oppdrag og store FoU-prosjekter.

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Prosjekter