Til hovedinnhold
Norsk English

Sum4Re

Fra høyteknologisk materialkartlegging til databaser for sirkularitet

Kontaktperson

Foto: Dag Ivar Brekke / LPO Arkitekter

Prosjektet Sum4Re skal skape materialbanker fra det bygde miljøet ved å kombinere teknologier for automatisert datainnsamling og metoder for identifisering av byggematerialer og konstruksjonsdeler.

Prosjektet tar blant annet sikte på å utvikle av et sporbarhetssystem for byggematerialer, utvikle et helhetlig metodisk rammeverk for vurdering av sirkulær bruk av byggevarer, og utvikle smarte digitale løsninger for å identifisere konstruksjonsdeler og analysere egenskapene deres.

Metodikken i Sum4Re er basert på en systemisk tilnærming som omfatter tre hovedaktiviteter: identifikasjon, analyse og bidrag til sirkularitet.

Prosjektet skal utvikle programvareverktøy og databaser basert på robust identifikasjon assistert av KI og andre digitale teknikker, støttet av blokkjedeløsninger, og vurdere sirkulærøkonomiske prosesser som reduksjon, gjenbruk, reparasjon, resirkulering og renovering.

Sum4Re vil forbedre BIM-standarden for å støtte gjeldende sirkulære (C-BIM) utfordringer, følge åpne standarder og sikre interoperabilitet med kommersielle databaser.

Piloter

Pilot 1 – Historisk skolebygg i San Sebastian, Spania
Pilot 2 – Bytransformasjon i Den Haag, Nederland
Pilot 3 – Boligbygg i Longyearbyen, Norge

Partnere

17 partnere fra ni land:

Syv småbedrifter: RAFER, CONC, OLAR, R2M, BLOCKM, EAGLE, GSCAN

To byggefirmaer: MOYUA og AFDECOM

Tre forskningssentre: TECN, SINTEF, VTT

To akademiske institusjoner: Universitetet i Vigo (koordinator) og THUAS

To offentlige institusjoner (CTH og Store Norske Boliger AS) og en ideell forening (EBC)

Prosjekttype og finansiering

HORISON-RIA. Totalt: 6 M€ / SINTEF: 500 k€

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2028