Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Kontaktperson

Et skifte mot en sirkulær økonomi

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og at vi har effektive systemer som sørger for at produkter som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida. 

Et skifte mot en sirkulær økonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. 

Dette vil gi oss sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. 

I SINTEF kan vi bistå med helhetlig forskningskompetanse på sirkulær økonomi, fra strategi og forretningsmodeller, miljø- og økonomiske analyser, til spesifikke teknologiske løsninger for å redusere ressursbruk og sikre bærekraftige løsninger.

SINTEF mener at en sirkulær økonomi blir førende for måten framtidens industri og næringsliv drives på.


 

SINTEF har gjennomført en studie for Enova der vi målte effekten av tolv sirkulærøkonomiske strategier på drivhusgassutslipp. Vi anslår at mellom 6 - 10 Mt CO2 av totale norske utslipp kan spares gjennom de utvalgte sirkulære strategiene analysert i denne rapporten alene, og med mulighet for ytterligere besparelser dersom Norge vedtar en fullstendig altomfattende nasjonal sirkulærøkonomisk modell. Sirkulærøkonomi vil også være en kritisk brikke i oppbygging av lavutslippsteknologi, som sol-, vind- og hydrogenenergi.

Last ned rapporten

Ekspertiser innen sirkulær økonomi

Nyheter om sirkulær økonomi

Prosjekter om sirkulær økonomi