Til hovedinnhold
Norsk English

Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

Ombruk, gjenbruk og gjenvinning av materialer kan redusere både avfall og klimagassutslipp fra bygg og anlegg.

Det beste er å beholde det vi allerede har. Siri Hunnes Blakstad forteller om den unike rehabiliteringen av SINTEFs lokaler. Betongskjelettet ble beholdt for å spare store klimautslipp.

Det beste er å beholde det vi allerede har. Siri Hunnes Blakstad forteller om den unike rehabiliteringen av SINTEFs lokaler. Betongskjelettet ble beholdt for å spare store klimautslipp.

For å nå klimamålene må vi bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse og infrastruktur. Det aller beste for klima og miljø er å rehabilitere byggene som finnes, i stedet for å bygge nytt. Når byggene ikke kan rehabiliteres, er det nest beste å gjenbruke materialene andre steder. 

Mye mer kan gjenbrukes 

Byggenæringen står for en fjerdedel av både råvareforbruket og avfallet i Norge, både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer og råstoff. I dag bruker vi stort sett nye materialer, som i høy grad er lagd av helt ubrukte råvarer. 

Mye av materialene i bygninger og infrastruktur som rives, kan brukes igjen. Likevel blir det meste sendt til deponi eller forbrenning, og nye materialer tas ut og produseres til nye bygg. Bare en tredjedel av byggeavfallet gjenvinnes. 

Det samme gjelder i anleggsnæringen: Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. 

Ved å legge til rette for ombruk av materialer kan man både spare naturen og redusere deponier og utslipp fra produksjon og transport av materialer. 

Regelverket må oppdateres 

Ombruk av bygningsdeler og materialer har til nå vist seg å være en tung prosess og i tillegg svært kostbart. Det skyldes blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk. Det vil vi endre! Vi vil gjøre det enklere og mer lønnsomt å gjenbruke byggevarer og masser fra anleggsprosjekter.

I SINTEF jobber vi med metoder, testing og evaluering av sirkulærøkonomiske strategier for bygge- og anleggsnæringen. 

Les rapporten: Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

Kontaktperson

Ekspertiser

Prosjekter

Sirkulær EPS

Sirkulær EPS

Start:
Slutt:

Sirkulærøkonomiske løsninger for resirkulering av EPS fra bygg og anlegg

ARV

ARV

Start:
Slutt:

Climate positive circular communities

REBUS

REBUS

Start:
Slutt:

Reuse of Building materials - a USer perspective

Ombruk av tegl

Ombruk av tegl

Start:
Slutt:

SINTEF og byggenæringen ser sammen på mulighetene for å gjenbruke mer teglstein fra bygninger som rives.

Sirkulær masseforvaltning

Sirkulær masseforvaltning

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle en digital tjenesteplattform for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinmasser i bygg- og anleggsnæringen.

SkiferSirk

SkiferSirk

Start:
Slutt:

En sirkulær skiferindustri gir økt verdiskaping og utnyttelse av overskuddsmasser fra natursteinsproduksjon på Oppdal

Kortreist stein

Kortreist stein

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.

SkiferUnik

SkiferUnik

Start:
Slutt:

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål

Artikler

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Norges nasjonalbergart kan utnyttes bedre

Et toårig forskningsprosjekt skal bidra til en mer bærekraftig ressursutnyttelse, et lavere klimaavtrykk, og økt samarbeid og konkurransekraft rundt Norges nasjonalbergart larvikitt.

Gamle bygninger blir til ny betong

Gamle bygninger blir til ny betong

Han lærer verden å bruke restene av gamle bygninger til ny betong. Alt kan resirkuleres – det som tar tid, er å få det inn i bevisstheten til folk, ifølge SINTEFs Christian John Engelsen.

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

I gjennomsnitt forbruker hver nordmann ca. 15 tonn pukk og grus hvert eneste år. Mye av massene kunne vært gjenbrukt i andre byggeprosjekter, men manglende oversikt hindrer gjenbruk, viser ny rapport.