Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Riving genererer enorme mengder avfall hvert år, samtidig som materialbruk i nybygg står for store utslipp og miljøbelastninger.

Kontaktperson

Gjenbruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det lite utbredt i Norge. SINTEF jobber for å overkomme hindringene som fins i dag, slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør.