Til hovedinnhold

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Miljøriktig riving og gjenbruk av byggematerialer

Riving genererer enorme mengder avfall hvert år og samtidig rettes det stadig mer oppmerksomhet mot miljøbelastningen i forbindelse med materialbruk i nybygg. Gjenbruk av byggematerialer er ressurseffektivt og kan i tillegg være kostnadseffektivt. Likevel er det fremdeles lite utbredt i Norge.

SINTEF har som mål å bidra til å overkomme noen av hindringene som fins i dag, slik at gjenbruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer, både internt i oppgraderingsprosjekter og gjennom tredjepartsleverandør.

Seniorforsker
466 34 780