Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfrie byggeplasser og anleggsplasser

SINTEF samarbeider med bygge- og anleggsnæringen for å redusere klimagassutslipp knyttet til byggeaktiviteter og for å utvikle nullutslippsløsninger og nye teknologier.

Kontaktperson

Bygge- og anleggsnæringen i Norge står for en stor andel av landets totale klimagassutslipp. For å redusere utslippene må vi utvikle nye løsninger. En utslippsfri byggeplass er en byggeplass som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan komme fra energibruk under byggeprosessen, bruk og drift av anleggsmaskiner, transport av byggevarer og anleggsmaskiner.

Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.

Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF forteller om forskning på utslippsfrie byggeplasser.

Ekspertiser

Aktuelt

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

I fjor lanserte Regjeringen Grønn plattform for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv. SINTEF blir partner i ni av de totalt 11 prosjektene. Vi har opplevd en enorm interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker...

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å...

Prosjekter