Til hovedinnhold
Norsk English

PURE

Power Up a REnewable Society

Kontaktperson

Elektrisk gravemaskin og ladekonteiner på utslippsfri byggeplass i Hovseterdalen i Oslo
Elektrisk gravemaskin og ladekonteiner på utslippsfri byggeplass i Hovseterdalen i Oslo. Foto:Nils Gelting Andresen / Klimaetaten Oslo kommune

Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030, og har allerede redusert utslippene med 30 prosent. Elektrifisering av veitrafikk, bygging og havnedrift er nøkkelen til videre utslippskutt. Samtidig er økningen i energi- og kraftbehov som elektrifiseringen medfører, en utfordring for byens strømnett.

Det kan gi kapasitetsbegrensninger i strømnettet og føre til at enkelte prosjekter ikke får nettilkobling. Dermed risikerer vi at elektrifiseringen blir utsatt og at vi ikke når klimamålene.

Prosjektet PURE eies av Oslo kommune, og SINTEF er forskningspartner.

Vi skal se på elektrifisering av transport og anleggsmaskiner for å utforske hvordan samspillet mellom energietterspørsel, -forsyning og -nett må endres for å tillate full elektrifisering.

Fokuset er på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og utslipp fra tunge kjøretøy. Men  lærdommene vil være relevante også for andre sektorer og områder.

Prosjektet skal legge til rette for bedre samarbeid mellom nettselskap, energiselskap og utbyggere som entreprenører og ladeoperatører. Og resultatet vil være en reduksjon av energibruk og effekttopper, en større forståelse av nettinfrastruktur og rollen til fleksibilitetsmarkeder og batterielektriske systemer.

Partnere er Oslo kommune, SINTEF, Bellona og Hafslund.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026