Til hovedinnhold

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

Livsløpsanalyser av bygninger (LCA)

Livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen av et produkt eller et bygg gjennom hele livsløpet, helt fra råvareuttak, gjennom produksjon og bruk og til avhending av produktet.

Alle faser som produktet går gjennom, som råmaterialuttak, transport, produksjon, bruk og avhending, tas med i miljøregnskapet. I SINTEF brukes metoden i ulike forskningsprosjekter, samt ved utarbeidelse av miljødeklarasjoner (EPD). Er du en produsent? Ta gjerne kontakt for et tilbud på EPD på ditt produkt.

Seniorforsker
466 34 780