Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri byggeprosess i Rogaland

Vi skal tilrettelegge for en raskere omstilling til utslippsfri drift av bygge- og anleggsplasser i Rogaland.

Kontaktperson

Erfaringene med  utslippsfrie bygge- og anleggsplasser viser at forutsigbare krav fra lokale myndighetene er avgjørende for å lykkes. Det er også viktig at man planlegger godt for lading og drift av elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy. Vi skal derfor utforme lokale krav og identifisere potensialet for energiinfrastruktur og energifleksibilitet i Rogaland.

Prosjektet tar utgangspunkt i forprosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart

Deltakere er SINTEF, Rogaland fylkeskommune, Rental.one og RISA.

Prosjektet støttes av Regionale forskningsfond Rogaland.

Foto: RISA

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023