Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri byggeprosess i Rogaland

Vi skal tilrettelegge for en raskere omstilling til utslippsfri drift av bygge- og anleggsplasser i Rogaland.

Kontaktperson

Hovedmålet er å designe, teste og demonstrere drift av en utslippsfri anleggsplass med selvforsynt energisystem i Rogaland.

Prosjektet tar utgangspunkt i forprosjektet Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart

Erfaringene med  utslippsfrie byggeplasser viser at forutsigbare krav fra lokale myndigheter er avgjørende for å lykkes. Det er også viktig at man planlegger godt for lading og drift av elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy. I forprosjektet har vi derfor utformet lokale krav og identifisert potensialet for energiinfrastruktur og energifleksibilitet i Rogaland.

Deltakere er SINTEF, Rogaland fylkeskommune, Rental.one, RISA, Eldrift, Westgass Hydrogen, PSW Automation, Norsolar og Gjesdal kommune.

Prosjektet støttes av Regionale forskningsfond Rogaland, totalbudsjettet er på 6 millioner NOK.

Foto: RISA

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025