Til hovedinnhold
Norsk English

Anlegg og infrastruktur

Anleggsbransjen skal gjennom en stor omstilling for å bli mer effektiv og klima- og miljøvennlig. Vi må ta bedre vare på infrastrukturen og ressursene vi har, samtidig som det er behov for utvikling og modernisering.

Kontaktperson

SINTEF er en viktig bidragsyter i denne omstillingen.

Vi tilbyr forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning, klimagassberegninger og tredjepartskontroll av broer, veier, tunneler, bane, dammer, fjellhaller og flytende konstruksjoner. Vi tilbyr også laboratorie- og feltundersøkelser, numeriske analyser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv, og utvikler framtidens løsninger sammen med BAE-næringen. Alle faser av et prosjekt, som råmaterialuttak, transport, produksjon, bruk og avhending, tas med i miljøregnskapet.

Utslippsfrie anleggsplasser

Vi skal utvikle utslippsfrie anleggsplasser som ikke bidrar til direkte eller indirekte klimagassutslipp. Utslipp kan komme fra energibruk under anleggsprosessen, bruk og drift av maskiner, transport av materialer og anleggsmaskiner.

Smartere materialbruk

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane. Ved å legge til rette for ombruk av materialer kan man både spare naturen og redusere deponier og utslipp fra produksjon og transport av materialer.

Anlegg under grunnen

Vi har lang erfaring med utvikling av underjordiske anlegg for vannkraft, gruveindustri, undersjøiske tunneler samt olje- og gasslager. Vi deltar med forskningsbasert rådgiving og undersøkelser i prosjekter i inn- og utland. Bærekraftige, sikre og lønnsomme løsninger er utgangspunktet for alle våre prosjekter.

SINTEF og nettverket Grønn Anleggssektor har laget veikart for grønn anleggssektor.
SINTEF og nettverket Grønn Anleggssektor har laget veikart for grønn anleggssektor.

Ekspertiser innen anlegg og infrastruktur

Laboratorier

Aktuelt

Prosjekter