Til hovedinnhold
Norsk English

Anlegg og infrastruktur

SINTEF driver forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av broer, veier, tunneler, bane, dammer, fjellhaller og flytende konstruksjoner​. Vi ser konstruksjoner og fysisk infrastruktur i et livsløpsperspektiv, og utvikler framtidens løsninger sammen med BAE-næringen.

Kontaktperson

Pierre H. Schmidt-Melbye forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.

Pierre H. Schmidt-Melbye forteller om Veikartet for Grønn Anleggssektor.

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Nye senter skal løse store fremtidsutfordringer

Nye senter skal løse store fremtidsutfordringer

Nå får tre forskningsrområder drahjelp og status som Gemini-senter. I senterne skal de samarbeide om forskning på utslippsfri luftfart, helseutfordringer i en ny klimahverdag og framtidas veitransport.

Prosjekter