Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Anleggsbransjen går sammen for å teste og ta i bruk alternative materialer i vegbygging.

Kontaktperson

Målet med prosjektet er å kutte de indirekte utslippene i anleggsprosjekter, samt å ta ned barrierene som stopper omstillingen til en mer grønn og bærekraftig vegbygging.

SINTEF leder delprosjektene som omhandler pilotering, og koordinerer pilotutvikling og kvalitetssikring av resultatene.

I løpet av tre år skal vi pilotere minst ti nye løsninger som ikke bare vil bidra til mer bærekraftig vegbygging og reduserte klimagassutslipp, de har også stort potensial for industrialisering og eksport.

Partnere

  • Nye Veier (prosjekteier)
  • VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur (prosjektleder)
  • Forskningspartnere: NTNU, SINTEF og Universitetet i Agder
  • Byggherrer: Nye Veier og Statens vegvesen
  • Industripartnere: Bertelsen & Garpestad, Eramet Norway, Foamrox, Future Materials Katapultsenter, Norconsult AS, Roxel Infra, Rygene-Smith & Thommesen, Saferock, Skanska Norge, Veidekke Industri, og Velde Industri

Finansiering

Grønn plattform (68,5 MNOK) v/Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva

 

Foto: Nye veier/Liv-Unni Tveitane

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.03.2024

Utforsk fagområdene