Til hovedinnhold
Norsk English

Mineraler og kritiske råmaterialer

SINTEF arbeider med råstoffkvalitet, karakterisering, prosessering og metallurgiske/kjemiske egenskaper. Vi har moderne utstyr og laboratorier til støtte for forskningen. Et viktig område for oss fremover er resirkulering og gjenvinning (urban mining) av kritiske råvarer.

Kontaktpersoner

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Sjeldne jordarter fra Fensfeltet tas ut i Europa

Med REE Minerals som partner, skal et nytt EU-finansiert prosjekt bygge opp en europeisk verdikjede for utvinning, prosessering og forsyning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet i Telemark.

Prosjekter

R-Control

R-Control

Start:
Slutt:

R-Control ønsker å plassere Norge fremst innen forskning og utvikling av kjerneteknologi for effektiv og bærekraftig ressurskontroll i kommersielt fiskeri.