Til hovedinnhold
Norsk English

Støperi og formingslaboratorium

I vårt godt utstyrte støperilaboratorium arbeider vi med støping og smeltebehandling av metaller som aluminium, støpejern, stål, titan, magnesium og kobberbaserte legeringer. Vi designer og lager modeller for stykkstøping, og har en formingslinje og en kjerneskyter for å tilvirke sandformer. I tillegg utfører vi avansert modellering og simulering for å optmalisere løp- og matersettinger.

Kontaktperson

Vårt eksperimentelle oppsett og teoretiske bakgrunn gir oss unike muligheter til å støpe komponenter fra enkle prøvestaver til avanserte prototyper.
Vi har tilgang til flere typer smelteovner, fra enkle åpne ovner til avanserte vakuumovner. Vår smeltekapasitet varierer fra ca. 10 ml til ca. 50 l, avhengig av materiale og eksperimentelt oppsett og behov. Vi har moderne, pålitelige og kalibrerte oppsett for datafangst fra våre forsøk, og erfarne forskere til å analysere innsamlede måledata. Noe av utstyret i støperilaboratoriet er kommersielt tilgjengelig, mens andre deler av utstyret har vi bygget selv for å løse bestemte oppgaver.

Eksempler på utstyr som brukes i forskningsprosjekter er:

  • PoDFA – Porous Disc Filtration Analyser
  • ALSPEK H – Utstyr for måling av hydrogen i Al-smelter
  • Utstyr for måling av flytbarhet
  • RPT – Utstyr for redusert trykk test
  • Utstyr for måling av ettermating
  • Pumpe for lavtrykkstøping av Al
  • Utstyr for støp-smiing

Formingslaboratoriet
En godt instrumentert 800 tonns aksialpresse med avansert utstyr for ekstrudering og smiing, sammen med våre erfarne forskere og ingeniører, utgjør kjernen i vår eksperimentelle formingsaktivitet. Innenfor dette feltet jobber vi hovedsakelig med aluminiumslegeringer, og gjør typisk forsøk med ekstrudering, smiing og SPD/ECAP.

Vi har i tillegg noen muligheter til å utføre enkle plateformingsforsøk og valseforsøk. Vår ekspertise inkluderer kunnskaper om formingsprosessene, inkludert smøring, termomekaniske prosesser, og materialenes respons på disse prosessene. I tillegg har vi svært god kompetanse på karakterisering av materialenes mikrostruktur og mekaniske egenskaper. Vi jobber i tillegg tett sammen med kolleger som gjør matematisk modellering av disse prosessene og materialenes tilhørende respons.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Richard Birkelands vei 2, 7465 Trondheim

Kontaktperson:
Morten Ingar Onsøien, Mobil: 924 58 466, Epost: