Til hovedinnhold

Morten Ingar Onsøien

Forskningsleder

Morten Ingar Onsøien

Forskningsleder

Morten Ingar Onsøien
Telefon: 924 58 466
Avdeling: Metallproduksjon og prosessering
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder