Til hovedinnhold
Norsk English

AMPERE - Aluminiumslegeringer med mekaniske egenskaper og elektrisk ledningsevne ved forhøyede temperaturer

AMPERE er et KPN-prosjekt i BIA. Det overordnede målet med prosjektet er å etablere en vitenskapelig basis som muliggjør design av legeringer og prosesser for å gi materialer en optimal kombinasjon av mekaniske egenskaper og elektrisk ledningsevne, ved normale så vel som høyere temperaturer. Dette vil gjøres gjennom økt fundamental forståelse av sammenhengene mellom materialenes mikrostruktur, mekaniske egenskaper og elektrisk ledningsevne, og hvordan disse varierer med tid og temperatur.

Kontaktperson

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningspartnerne NTNU og SINTEF samt industribedriftene Hydro, Hydro Extruded Solutions (tidligere SAPA), Nexans, Raufoss Technology Neuman og Gränges.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

06.01.2015 - 30.09.2020

Prosjektleder NTNU:
Professor Knut Marthinsen