Til hovedinnhold
Norsk English

AluMar - Smart design og støpeprosesser for store sandstøpte aluminiumsdeler

AluMar skal utvikle forbedrede, sjøvannsbestandige aluminiumskomponenter for havrommet.

Kontaktperson

Flytende aluminium smeltes og helles ut av en smeltedigel for å lage nye komponenter. Copyright: SINTEF

For komponenter som skal benyttes under havoverflaten og på sjøbunn har vekten på komponentene mye å si for hvordan de kan håndteres. I tillegg bør delene være sjøvannsbestandig slik at de får lang levetid. Aluminium er både lett og holder seg godt i marint miljø.

I AluMar-prosjektet skal det brukes resirkulert aluminium for å skape nye eller forbedrede støpelegeringer til marine applikasjoner. I tillegg skal prosjektet få på plass mer forutsigbare prosesser for støping og etterbehandling av store deler. Prosjektet vektlegger utvikling av store sandstøpte aluminiumskomponenter for havrommet, slik som Subsea, offshore, skip, havfiske, oppdrett og andre marine applikasjoner. Men disse komponentene kan også spille en viktig rolle innenfor andre krevende markedssegmenter som vindkraft, og vei og bane.

Det er et stort behov for å utføre grunnleggende forskningsaktivitet innen dette feltet hvor både forskningsinstitusjoner, samarbeidende leverandørbedrifter og kunder er involvert. Forskningen vil rette seg mot utvikling av både legeringer for maritimt bruk og design/simuleringsmetoder for utforming av støpeverktøy/sandform, kjerner og varmebehandlingsjigger. En støpelegering som kombinerer korrosjonsegenskapene til sjøvannsbestandig aluminium med fastheten til utherdbare legeringer vil kunne gjøre aluminium vesentlig mer aktuelt for mange maritime komponenter. Gjennom bruk av avanserte dataverktøy kan produksjonen bli mer forutsigbar i forhold til støpedefekter og formstabilitet under støping, og dimensjonsstabilitet ved videre varmebehandling og maskinering. Med produktserier ned til 2-10 enheter er det store besparelser ved å unngå vrakstøp samtidig som mer krevende produkter blir mulig å produsere med en mer forutsigbar metode.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norse Metal Elverum, Sintef, Norsk Hydro, Semcon Devotek, EDAB, Molstad Modell & Form og Metallco Aluminium og er støttet av Norges forskningsråd. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022