Til hovedinnhold
Norsk English

Lisbeth-Ingrid Alnæs

Seniorforsker

Lisbeth Alnæs er seniorforsker i faggruppe Berg- og geoteknikk, avd. Infrastruktur, SINTEF Community. Hennes master omhandlet kvartsitt for ferrosilisiumproduksjon og doktorgraden kvalitet og bestandighet av naturstein, begge NTH. Hun har jobbet i SINTEF siden 1990 og har 15 års erfaring som leder for flere faggrupper, de siste 7 år for Berg- og geoteknikk. Hovedinteresse og ansvarsområde er bærekraftig og effektiv utvinning og bruk av georessurser fra berg- og anleggsvirksomhet.

Utdanning

Sivilingeniør i malmgeologi (1986) fra NTH.
PhD i ressursgeologi – naturstein (1995) fra NTH.
Flere kurs i ledelse.

Kompetanse og fagområder

Bergingeniør og malmgeolog med 30 års erfaring og kompetanse innen georessurser og anvendt geologi; Malm og mineraler, naturstein og byggeråstoffer | Overskuddsmasser fra berg- og anleggsindustri | Geologi, mineralogi, Petrografi | Kvalitet, bestandighet, bruk og gjenbruk| Bergmassekvalitet, -beskrivelse og anvendelse | Laboratorieprøving og feltundersøkelser.

Laboratorier

Fagområder

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim