Til hovedinnhold
Norsk English

DePOPS

Utvikling av faresonekart for stabilitet i Titanias dagbrudd.

Kontaktperson

Faresonekart Titania

Forskningsprosjektet DePOPS (Decisive Parameters for Open Pit Slopes) er et innovasjonsprosjekt for næringslivet.

Titania AS er prosjekteier, mens SINTEF Byggforsk og NTNU er med som forskningspartnere. Prosjektet vil pågå i tre år. Budsjettet er på drøyt 23 millioner kroner, hvorav 8,2 millioner kommer fra NFR.

Målsettingen er å utarbeide faresonekart for stabilitet i Titanias dagbrudd, noe som er viktig for optimalisering av produksjon i forhold til stabilitetsutfordringer og en sikker arbeidsplass.

Aktørene ønsker å finne ut hvilke faktorer som har størst betydning for stabiliteten i dagbruddsvegger, og målet vårt er å utvikle faresonekart. I første omgang skal SINTEF gjøre dette for Titanias dagbrudd, men vi har et ønske om å bruke metoden og ny kompetanse for andre dagbrudd og veiskjæringer i fremtiden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017