Til hovedinnhold
Norsk English

SkiferUnik

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål

Kontaktperson

SkiferUnik skal utvikle kunnskap og løsninger for miljømessig og økonomisk forbedret utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål.

Målet er å skape bærekraftig forretningsvirksomhet gjennom foredling og salg av knuste kvalitetsprodukter.

  • Prosjektleder: SINTEF
  • Prosjekteier: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS
  • Budsjett: 3 MNOK

SkiferUnik II er et bedriftsprosjekt støttet finansielt av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

SkiferUnik II bygger på et forprosjeket SkiferUnik I (Regional Kvalifiseringsstøtte RFF Midt-Norge). Prosjektpartnere i forprosjektet var Palmer Gotheim Skiferbrudd AS (prosjekteier), Forset Grus AS og ProInvenia AS.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2021