Til hovedinnhold
Norsk English

Kortreist stein

Vi skal utvikle tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.

Kontaktperson

Kortreist stein

Fokus er på overskuddsmasser, blant annet fra tunnel, for en energieffektiv materialproduksjon og optimal bruk av ikke-fornybare bergressurser.

Prosjektet vil etablere løsninger for økt konkurranseevne til industripartnerne, og gi praktiske verktøy som enkelt gjør det mulig å hensynta miljø, energibruk, ressurssituasjon og andre utfordringer.

Prosjekteier: Veidekke Entreprenør AS

Prosjektledelse: SINTEF Community

Se egen nettside for Kortreist stein www.kortreiststein.no

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019