Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftige natursteinsmurer

Ny kunnskap skal bidra til at anleggsprosjekter i Rogaland bygges med sikre og bærekraftige natursteinsmurer med lavt klimagassutslipp.

Kontaktperson

Hvordan påvirkes sikkerhet, råstoffutnyttelse og miljøfotavtrykk av  produkt- og fugevalg, kravspesifikasjoner og dimensjoneringspraksis   ved bygging av natursteinsmur?

Vår hypotese er at manglende kunnskap om klimagassutslipp, ressursutnyttelse og sikkerhet, medfører at dagens anbudsbeskrivelser for natursteinsmurer blir styrt av estetikk fremfor helhetlig behovsvurdering.

Gjennom vurderinger, teoretiske analyser og feltforsøk skal vi fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til at anleggsprosjekter i Rogaland beskrives og bygges med sikre og bærekraftige natursteinsmurer med lavt klimagassutslipp.

Prosjektpartnerne langs hele verdikjeden skal bidra til større trygghet for valg av kortreiste, kostnadseffektve og miljøvennlige natursteinsmurer. Det bidrar igjen til flere arbeidsplasser og mer verdiskapning i regionen og nasjonalt.

Partnere: Karmøy Naturstein AS (prosjekteier), G. Borsheim Maskin AS, Sunfør Naturstein AS, RISA AS, Flytlandskap AS, SINTEF (prosjektleder)

Prosjektet støttes av RFF Rogaland.

Foto: Karmøy Naturstein AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024