Til hovedinnhold
Norsk English

SkiferSirk

En sirkulær skiferindustri gir økt verdiskaping og utnyttelse av overskuddsmasser fra natursteinsproduksjon på Oppdal

Kontaktperson

Vi skal lede Oppdals største industri inn i en sirkulær økonomi. Dagens store ressursstap fra skifervirksomheten skal bli til verdifullt råstoff og nye inntektsgivende produkter.

Deltakere: 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025