Til hovedinnhold
Norsk English

Løkken 3.0

Bærekraftig og sirkulær avhending av ammunisjon i Astrup-gruva

Kontaktperson

Vi skal utvikle løsninger for forutsigbar drift og optimalisert utnyttelse av Astrup-gruva på Løkken. Målet er sikker og utvidet lagrings- og produksjonskapasitet samt optimalisert utnyttelse av restmaterialet fra destruksjon av ammunisjon. Det skal oppnås gjennom en industrisymbiose mellom Nammo NAD AS og Stena Recycling AS.

Prosjektet vil på denne måten bidra til langsiktig og bærekraftig nyttiggjørelse av underjordsanleggene på Løkken i tillegg til sikker og samfunnsnyttig destruksjon av utrangert ammunisjon.

Hvis resultatene viser seg å være positive, kan prosjektet gi et grunnlag for en sirkulær forretningsvirksomhet i regionen som kan bidra til overføring av problemavfall til verdifulle metaller for gjenbruk. Dette kan gi utvidet industriaktivitet med basis i det historiske gruveområdet på Løkken, og bli et felles løft innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Prosjektet vil dra nytte av Trøndelags og Orkladalførets fortrinn med gode samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet mellom industri, forskning og utdanning, og vil klarlegge hvorvidt og hvordan Astrup-gruva parallelt kan fungere som en testgruve både for Nammo selv, og for annen industri, FoU, utdanning og undervisning i en regional og nasjonalsammenheng.

Partnere: Nammo NAD AS (Prosjektansvarlig), Stena Recycling AS, SINTEF AS (Prosjektleder og forskningspartner)

Løkken 3.0 er et regionalt innovasjonsprosjekt, finansiert av RFF Trøndelag.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025

Utforsk fagområdene