Til hovedinnhold
Norsk English

Georessurser

SINTEF bidrar til bærekraftig og effektiv produksjon og utnyttelse av bergmaterialer til bygg- og anleggsformål.

Kontaktperson

Vi driver forskning og forskningsbasert rådgiving for effektiv og riktig bruk av bergråstoffer og overskuddsmasser. Gjennom mange år har vi bistått bergverksindustrien med gruveteknisk, bergteknisk spesialkompetanse, inklusive numeriske analyser tilknyttet dagbrudds- og underjordsdrift av i utvinning av malmer, industrimineraler, tilslagsmaterialer og naturstein. 

Vi deltar i prosjekter som handler om:

  • dimensjonering og stabilitetsoppfølging av dagbrudd og gruver, se Tunnel- og undergrunnsteknologi .
  • produksjon og anvendelse av naturstein og tilslag 
  • utnyttelse av overskuddsmasser fra bergindustri, infrastrukturprosjekter og ulike industriprosesser til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet

Vi kombinerer spesialekspertise innen ressursgeologi og mineralogi med geoteknikk, ingeniørgeologi, bergteknikk, gruveteknikk og anleggsteknikk.

Natursteinslaboratoriet

SINTEF har et eget natursteinslaboratorium, og bistår materialprodusenter og -leverandører, byggherrer, kommuner, entreprenører og konsulenter med spesialkompetanse innen:

  • produktdokumentasjon og prøving, inkludert metodeutvikling samt prøving og dokumentasjon for CE-merking og ved konkrete utbyggingsprosjekter
  • spesialrådgiving og uavhengig kontroll rettet mot nye utbyggingsprosjekter der georessurser utnyttes
  • utvikling av nye løsninger, materialkombinasjoner og bestandighet og levetid for prosjekter med georessurser
  • bruk av nye og alternative materialer, inkludert nyttiggjøring av overskuddsmasser
  • bærekraft, energieffektivisering og miljø, inkludert miljødeklarasjon (EPD) og livsløpsanalyser (LCA)

Vi formidler kunnskap i Byggforskserien 

og i SINTEF fagrapporter: Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder

 

Prosjekter

SkiferSolid

SkiferSolid

Start:
Slutt:

Solide belegninger av Altaskifer i utemiljø

Kortreist stein

Kortreist stein

Start:
Slutt:

Målet med prosjektet er å utvikle nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.

SkiferUnik

SkiferUnik

Start:
Slutt:

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål