Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraft, miljø- og samfunnsutfordringer

Foto: Andrzej Rostek/Shutterstock

Hvordan kan man fremskaffe alle de mineraler og kritiske råmaterialer som trenges, og samtidig gjøre det på en bærekraftig måte som tar hensyn til miljø, natur og klima?

Mineralutvinning innebærer stor arealbruk, og det skapes forurensning i form av f.eks. støy, klimagasser, vibrasjoner, støv, kjemikalier og overskuddsmasser som må deponeres med følgende optimering- og logistikkutfordringer. Dette medfører miljøpåvirkninger, som er ikke mulig å unngå, men man kan jobbe mot minimering av de negative innvirkningene ved å iverksette sirkulære og bærekraftige løsninger.

Det er behov for forskning på mange områder fremover, inkludert kunnskap om mineralvirksomhet og lokal aksept, hensyn til lokal- og urbefolkning, arealforvaltning, osv.

SINTEF tilbyr et "komplett" kompetansemiljø innenfor miljø-, økonomi- og bærekraftsanalyser (som LCA, S-LCA, materialstrømanalyse og verdikjedeøkonomiske modeller), samfunnets etterspørsel etter mineraler og sirkulærøkonomiske løsninger, nye miljøvennlige teknologier samt. samfunnsfaglige og etisk vurderinger.

Et utvalg prosjekter på temaet:

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner:

Eric Young

Eric Young

Dr.gradsstipendiat
Terje Kristensen

Terje Kristensen

Senior forretningsutvikler