Til hovedinnhold
Norsk English

SUMBAT - Sustainable Materials for the Battery Value Chain

SUMBAT vil være det første steget til å skape den mest bærekraftige batteriverdikjeden i verden, etablert i Norge

Kontaktperson

Norge har potensiale til å bygge opp en bærekraftig, sirkulær verdikjede innenfor batterimaterialproduksjon.

SUMBAT vil være det første steget til å skape den mest bærekraftige batteriverdikjeden i verden, etablert i Norge. Prosjektets forventede resultater og effekter

  • Redusere CO2-avtrykket fra norsk batteriproduksjon
  • Kommersialisering av norske batteriindustriaktører
  • Muliggjøre sysselsetting i norsk batterisektor
  • Nå verdiskapingspotensialet for det norske batterisegmentet (18 M€/år i 2050)
  • Tilgjengeliggjøre åpen infrastruktur for nye industrielle innovasjoner innen batterimaterial- og celleutvikling
  • Utvikle digitale verktøy for predikering av batterilevetid, degradering og sikkerhet
  • Bidra til sirkulærøkonomien ved å introdusere resirkulerte materialer i produksjon av nye celler
Illustrasjon: IFE

Prosjektet består av fem industridrevne delprosjekter finansiert av Innovasjon Norge, ett delprosjekt på infrastruktur finansiert av SIVA og ett kompetansebyggende prosjekt (SUMBAT-KSP), finansiert av Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025