Til hovedinnhold
Norsk English

Maritim transport

Globalisering, befolkningsvekst og bedre levestandard, gir stadig økende verdenshandel og transportbehov. Maritim transport er den mest energieffektive transportformen, og står for 80 % av verdens varefrakt. Norge er en av de ledende maritime nasjonene, både med tanke på eierskap av skip og leverandørindustri.

Kontaktpersoner

2,5 % av de globale klimagassutslippene kommer fra skipsfarten, og det er satt ambisiøse mål for utslippskutt frem mot 2030 og 2050. Miljøvennlighet kommer til å være den dominante utfordringen for maritim næring de kommende årene, som må løses samtidig som kravene til sikkerhet og kostnadsnivå opprettholdes. 

Nullutslipps drivstoff er en viktig del av løsningen, men tilgangen og prisen på disse drivstoffene vil bli en utfordring. Derfor vil det i fremtiden bli enda viktigere å redusere skipenes energiforbruk gjennom bedre design av skrog og propeller, effektive energisystemer og optimalisering av logistikk og operasjoner. Dette er områder vi i SINTEF fokuserer på, og hvor vi kobler teknologi-kompetanse med ekspertise på løsninger innen digitalisering og autonomi.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

AirOcean -Luftsmøring for havgående fartøy

AirOcean -Luftsmøring for havgående fartøy

Start:
Slutt:

Hovedmålet til AirOcean er å redusere miljøfotavtrykket og øke energieffektiviteten til havgående fartøyer ved å tilby kunnskap for design og bruk av effektive luftsmøringssystemer (ALS).

Nyheter

Styrke gjennom samarbeid

Styrke gjennom samarbeid

I en verden hvor både tradisjonell sikkerhet og klima spiller en stadig større rolle, er det ekstra viktig med internasjonalt samarbeid. Tirsdag 16. april møttes de øverste lederne av Kystvakten i sju nasjoner i regi av Arktisk Kystvaktforum (ACGF) i...

Grønn skipsfart i sikte

Grønn skipsfart i sikte

Å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter, FME MarTrans, sette fart på utviklingen.

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i...

Programvare