Til hovedinnhold
Norsk English

Maritim transport

Globalisering, befolkningsvekst og bedre levestandard, gir stadig økende verdenshandel og transportbehov. Maritim transport er den mest energieffektive transportformen, og står for 80 % av verdens varefrakt. Norge er en av de ledende maritime nasjonene, både med tanke på eierskap av skip og leverandørindustri.

Kontaktpersoner

2,5 % av de globale klimagassutslippene kommer fra skipsfarten, og det er satt ambisiøse mål for utslippskutt frem mot 2030 og 2050. Miljøvennlighet kommer til å være den dominante utfordringen for maritim næring de kommende årene, som må løses samtidig som kravene til sikkerhet og kostnadsnivå opprettholdes. 

Nullutslipps drivstoff er en viktig del av løsningen, men tilgangen og prisen på disse drivstoffene vil bli en utfordring. Derfor vil det i fremtiden bli enda viktigere å redusere skipenes energiforbruk gjennom bedre design av skrog og propeller, effektive energisystemer og optimalisering av logistikk og operasjoner. Dette er områder vi i SINTEF fokuserer på, og hvor vi kobler teknologi-kompetanse med ekspertise på løsninger innen digitalisering og autonomi.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare