Til hovedinnhold
Norsk English

Sjøegenskaper og manøvrering

Et av SINTEF Oceans viktigste ekspertiseområder er sjøegenskaper og manøvrering av skip. Våre tjenester innenfor dette området er i hovedsak forskning og utvikling, gjennom både modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger.

Kontaktperson

Studiene og prosjektene spenner fra undersøkelser av operabilitet og sikkerhet for skip, last, personell og passasjerer til optimalisering av skrog og propulsjon i forhold til energieffektivitet, bevegelser og akselerasjoner om bord.   

SINTEF Oceans hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger, samt validering av numeriske beregninger. 

Vår kunder er typisk skips- og propelldesignere, rederier, verft, grundere, klasse-selskaper, sjøfartsmyndigheter og marinen. 

 • Laboratorier:
  • Slepetanken
  • Havbassenget
  • Kavitasjonstunellen
 • Ferdigheter:
  • ShipX
  • VeSim
  • Forsøk i fullskala

Faktaark: 

Faktaark, tjenester og verktøy. 

Utforsk fagområdene