Til hovedinnhold
Norsk English

Kosimulering av maritime systemer

Kosimulering (av engelsk co-simulation) er en metode for å simulere koblede systemer. I SINTEF bruker vi denne metoden til å simulere komplekse maritime systemer, slik som skipssystemer (inkludert hele skip) og marine operasjoner. Resultatene fra slike simuleringer kan brukes til skips- og systemdesign, digitale tvillinger, beslutningsstøtte, operasjonsplanlegging, kontrollsystemer og mye mer.

Kontaktpersoner

Kosimulering går i korte trekk ut på at man lager separate programvaremoduler som representerer ulike delsystemer, og så kobler man disse sammen til et større system for å kjøre simuleringer. Dette er i seg selv ikke noe revolusjonerende, men kosimulering skiller seg fra andre metoder ved at delsystemene er løst koblet til hverandre. Det vil si at hvert delsystem eksponerer minimalt med informasjon om seg selv, og det gjennom et veldefinert grensesnitt. Dette har flere fordeler:

  • Man kan bruke ulike, ofte spesialiserte, modelleringsverktøy til hvert delsystem. For eksempel vil man gjerne bruke et annet verktøy til å modellere et elektromekanisk system (f.eks. en kran) enn til å modellere et hydrodynamisk system (f.eks. et skrog).
  • Metoden egner seg godt til distribuerte simuleringer. Det vil si at man kan fordele regnebelastningen over flere prosessorer eller datamaskiner i et nettverk og slik oppnå høyere ytelse i tunge simuleringer.
  • Delsystemene kan gjenbrukes og settes sammen på nye måter for å simulere nye systemer og situasjoner. Slik sparer man mye tid i modelleringsfasen.
  • Et delsystem vil oftest være representert ved en matematisk modell, men det kan like gjerne være en kobling til hardware. Det kan være en sensor, en aktuator, et brukergrensesnitt eller det faktiske fysiske systemet. På denne måten kan man kjøre simuleringer med «hardware in the loop», «software in the loop» og «human in the loop».
  • Hvert delsystem kan implementeres som en «svart boks» der interne detaljer holdes skjult. Dermed kan man dele modeller og samarbeide om simuleringer på tvers av bedrifter og fagområder, samtidig som man unngår å lekke sensitiv informasjon.

SINTEF Ocean er en av pådriverne bak Open Simulation Platform (OSP), som er et initiativ for å etablere en felles plattform for kosimuleringer i den maritime bransjen. Ved hjelp av OSP vil vi gjøre det enda lettere og mer effektivt å samarbeide om simuleringer med våre kunder og samarbeidspartnere.

Les mer om kosimulering i dette blogginnlegget.

Relaterte prosjekter:

Relatert programvare:

Utforsk fagområdene