Til hovedinnhold
Norsk English

SEACo

Norge har lenge vært verdensledende på maritim teknologi, men verden endrer seg raskt og store utfordringer truer landets posisjon.

MAROFF-programmet hevder at vi trenger rask innovasjon, nye muligheter og høyere effektivitet. Dette krever koordinerte og enhetlige tiltak fra et bredt spekter av forsknings- og industripartnere. Det krever også smartere teknologiske løsninger som er enklere, raskere og tryggere å bruke.

I løpet av de siste årene har den maritime næringen begynt å bruke co-simulering for å øke digitalt samarbeid og innovasjon basert på eksisterende investeringer og kunnskap. Likevel gjenstår flere tekniske utfordringer, og samarbeidet hemmes av verktøy som ofte er for kompliserte å bruke og ikke forenlige.

I SEACo-prosjektet tar vi sikte på å takle disse hindringene for rask digital innovasjon på strak arm. Vi ønsker å bidra til at co-simuleringer av maritime systemer skal bli mer pålitelige og enklere å bruke ved å dra nytte av kunnskapen og ferdighetene som er oppnådd det siste tiåret. For å sikre høy interaktivitet og verdiskaping, er flere sentrale partnere fra akademia og industrien engasjerte og ivrige etter å bidra.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.09.2021

Samarbeidspartnere:

DNV, Kongsberg Maritime, Aukra Maritime, Equinor, NTNU og SINTEF Ålesund

Type prosjekt:

KSP

Utforsk fagområdene