Til hovedinnhold

VISTA

VISTA

Prosjektet utvikler en innovativ, integrert programvarepakke for design av skip. VISTA vil gi VARDs skipsdesignere muligheten til å hurtig simulere, analysere og sammenligne ytelsen til komplette skipssystem i et livsløpsperspektiv.

Oversikt over VISTA-funksjonalitet

Virtual sea trial by simulating complex marine operations (VISTA) har som formål å utvikle en programvarepakke som skal gi VARDs skipsdesignere muligheten til å konfigurere et "virtuelt skip" og analysere dets egenskaper ved numerisk simulering av ulike scenarier som representerer skipets forventede bruksmønster.

Prosjektet ledes av VARD og utføres av et konsortium bestående av ingeniører og forskere fra VARD, Fedem Technology og SINTEF. VISTA er delfinansiert av Forskningsrådet gjennom programmet MAROFF.

Mer informasjon finner du på prosjektets egen nettside.

Publisert mandag 10. august 2015
Seniorforsker
402 33 221

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016