Til hovedinnhold
Norsk English

ViProMa

SINTEF utvikler sammen med næringsliv og akademia et åpent rammeverk for virtuell prototyping av marine systemer og simulering av maritime operasjoner.

Kontaktperson

Offshore kranløfteoperasjon
Illustrasjon: Bjarne Stenberg

Dette prosjektet er nå avsluttet. Les om resultatene på viproma.no.


I en verden der maritime operasjoner blir stadig mer komplekse og krevende, samtidig som at de økonomiske, miljømessige og sikkerhetsmessige rammebetingelsene har blitt strammere, så har simulering blitt et meget viktig verktøy for skipsdesignere.

På tross av at det er bred enighet om at nye skipsdesign må optimaliseres med tanke på ytelsen til skipet som et hele, heller enn ytelsen til individuelle komponenter og subsystemer, så er eksisterende programvaresystemer for simulering ofte meget spesialiserte og rettet mot spesifikke domener. De ulike simuleringsverktøyene er også generelt inkompatible med hverandre, hvilket gjør det vanskelig å kombinere dem. Per dags dato finnes det ingen alment aksepterte standarder eller rammeverk for simulering av marine systemer og operasjoner.


Simulering av et helt skip involverer mange ulike domener og verktøy (Ill.: Bjarne Stenberg)

Kompetanseprosjektet Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations (ViProMa) har som formål å bøte på denne situasjonen. Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og viktige aktører i den norske maritime næringsklyngen har med ViProMa gått sammen om å utvikle en ny, felles plattform for produktutvikling og samarbeid – et åpent rammeverk for simuleringsbasert design, testing og verifikasjon: Virtual Prototyping Framework (VPF).

VPF vil bestå av flere komponenter som sammen muliggjør simulering av marine systemer og samarbeid på tvers av fagområder, bedrifter og programvareløsninger:

  • Programvare for sammenkobling av ulike simuleringsverktøy
  • Retningslinjer for sammenkobling av matematiske modeller for systemer fra ulike fysiske domener
  • Generiske simuleringsmodeller for viktige skipskomponenter og -systemer
  • Metoder for å spesifisere simuleringsscenarier som representerer forskjellige marine operasjoner
  • Metoder for analyse av simuleringsresultater

Deltakere

Industri:

Utdanning:

Forskningsinstitutt:

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådets program MAROFF sammen med bidrag fra industrideltakerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

05.06.2013 - 31.12.2016