Til hovedinnhold
Norsk English

SFI MOVE

SFI MOVE er et 8-årig program for forskningsbasert innovasjon. MOVE ønsker blant annet å finne nye og kostnadseffektive metoder for installasjon og vedlikehold av flytende offshore vindturbiner.

Kontaktperson

Grafisk bilde av fremtidens subsea-løsninger

Hovedmålet for programmet er å videreutvikle miljøene til et ledende senter for forskning og innovasjon for krevende marine operasjoner. Vi ønsker også åbidra til økt kunnskap og bedre hjelpemidler og metoder for å fremme sikre og effektive operasjoner, og dermed styrke konkurransekraften til norsk maritim næring.

Programmet er en "SFI" (Senter for forskningsdrevet innovasjon) og støttes med 50% av Norges Forskningsråd. Øvrig finansiering dekkes av næringen (Statoil, Statkraft, den maritime klyngen i Møre) i tillegg til egenandel fra programdeltakerne. Programmet vil ha en varighet på 5 år, med mulighet for ytterligere 3 år.

Innovasjon fremmes ved å dekke hele utviklingsløpet:

  • Utvikling av ny teori og analysemetoder
  • Forenkling og implementering i simulator for praktisk testing og opplæring
  • Implementering i industrien, for fysisk testing og justering

De teoretiske studiene er delt i to. I en første del søker man å se på konstruksjonsskip som arbeidsplattform og finne omforente kriterier for arbeidsevne og effektivitet, og i hvor stor grad denne kan knyttes til tekniske eller menneskelige faktorer. I en andre del skal teoretisk kunnskap og regnemodeller for nye og særlig krevende marine operasjoner videreutvikles.

Ut fra prioritering gjort av næringen, vil man i første omgang studere:

  • Nye og kostnadseffektive metoder for installasjon og vedlikehold av faste og flytende offshore vindturbiner.
  • Operasjoner under krevende værforhold, for utvidelse til helårs virksomhet.
  • Operasjoner på ekstreme havdyp, herunder dypvanns mineralutvinning.
  • Senere kan det bli aktuelt å se på ulike problemstillinger knyttet til operasjoner under arktiske forhold.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2023

Utforsk fagområdene