Til hovedinnhold
Norsk English

ShipX

I over 15 år har vi utviklet ShipX som en hydrodynamisk arbeidsbenk for skip.

Kontaktperson

ShipX inkluderer flere hydrodynamiske verktøy som gir brukeren mulighet til å utføre et sett med hydrodynamiske analyser basert på ett felles sett av input-data.

Grunntanken bak ShipX har vært å lage en arbeidsbenk der våre hyhdrodynamiske beregningsverktøy relatert til beregninger på skip kan samles i et integrert designverktøy. Ved å ta bort behovet for konvertering av filformater og behovet for å gi inn samme data til flere beregningsverktøy blir det enklere å utføre systematiske beregninger ved bruk av avanserte hydrodynamikk-verktøy.

Basisfunksjonalitet

ShipX arbeidsbenken inneholder basisfunksjonalitet for import av skipsskrog, manipulering av skrogdata og presentasjon av data. De enkelte programverktøyene er implementert som "Plug-Ins", slik at ShipX enkelt kan tilpasses enkeltbrukere sitt behov. Basisfunksjonaliteten gjør det også enkelt å implementere nye Plug-Ins ved behov. Flere Plug-Ins er tilgjengelig for lisensiering. I tillegg eksisterer flere Plug-Ins for intern bruk i SINTEF, som f.eks. rapportgeneratoren for slepe- og propulsjonsforsøk i slepetanken. Dette gjør at progammet er i daglig bruk hos SINTEF Ocean i tillegg til en rekke kunder, og programmet er stadig under utvikling.

Plug-Ins

The following Plug-Ins can be licensed for use in ShipX:

  • Ship Speed and Powering: Perform speed prognosis based on empirical and model test data as well as predict speed loss in waves due to added resistance and loss of propulsive efficiency.
  • Station Keeping : Calculation of ship station keeping capabilities.
  • Manoeuvring: Simulation of manoeuvrability of a ship (SIMAN).
  • Vessel Responses: Calculation of ship motions and global loads.
  • Animation Lab: Visualization of shipmotions in waves.
  • An automatic update function makes it easy to ensure that all users are using the same, latest version of all applications of the workbench.

Utforsk fagområdene