Til hovedinnhold
Norsk English

Havbassenget

Havbassenget brukes både til grunnleggende og anvendt forskning på marine strukturer og operasjoner. I bassenget har vi mulighet til å simulere alle slags miljø og værforhold, inkludert vind, bølger og strøm. Dette gir en unik mulighet for testing av modeller under realistiske forhold.

Kontaktperson

Havbassenget

Med en dybde på 10 meter og en vannoverflate på 50 x 80 m, er havbassenget et utmerket verktøy for å undersøke eksisterende eller fremtidige utfordringer innen marin teknologi.

Vi tilbyr testing av:

 • Seakeeping
 • Skipsmanøvrering
 • Faste offshore strukturer
 • Utfordringer ved grunt vann
 • Fortøyning og DP-systemer
 • Offshore flytende produksjon
 • Offshore lastesystemer
 • Offshore marine operasjoner
 • Subsea-systemer og operasjoner
 • Stigerør og rørledninger
 • Energiproduksjon fra havet
 • Havbruk

Fysiske mål:

 • Lengde: 80 m
 • Bredde: 50 m
 • Dybde: 0-10 m

Maksimal strømhastighet i bølgeoverflaten:

 • 0,25 m / s ved 2 meters vanndybde
 • 0,18 m / s ved 5 meters vanndybde

Bølgeegenskaper:

 • Hengslet type med dobbel klaff
 • Regelmessig og uregelmessig bølger
 • Bølgeperioder: 0,8 s og over
 • Bølgespektre: Maksimal HS: 0,5 m
 • TP fra 0,8s og over
 • Hengslet type med enkel klaff. 144 individuelt kontrollerte klaffer
 • Regelmessig og uregelmessig bølger
 • Maksimal bølgehøyde: 0,4 m
 • Bølgeperioder: 0,6 s og over
 • Bølgespektre: Bølgelengde (kort og lang) i spesifisert retning
 • Maks. HS 0,2 m
 • TP fra 0.7s og over

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Maxime Thys

Besøksadresse:
Marinteknisk senter Tyholt
Otto Nielsens vei 10
7052 Trondheim, Norway