Til hovedinnhold
Norsk English

Testing av skipsmodeller

Testing av fysiske modeller er fortsatt et viktig verktøy innen skipsforskning samt i utviklingen av morgendagens energieffektive og trygge skip. Ved å kombinere mulighetene fra skipsmodelltanken, havnebassenget og den nylig oppgraderte kavitasjonstunnelen gjennomfører SINTEF kommersielle eksperimenter med alt fra designstudier i tidlige faser til endelig kontroll av alle hydrodynamiske egenskaper for nye skip.

Spesialutstyr og allsidig infrastruktur gjør det også mulig å gjennomføre grundige forskningsstudier innen ulike fenomener for skips hydrodynamikk, for eksempel stamping, ekstra motstand i bølger, ventilasjon av propeller samt interaksjon mellom skip, for å nevne noe.

Erfaringene fra testing av modeller brukes til å støtte utviklingen og valideringen av programvare og verktøy – og vice versa. Dette er i tråd med vår oppfatning av at man ved å kombinere eksperimenter, både på modeller og i full skala, og teoretisk forskning kan hjelpe utviklingen av marine og maritime virksomheter på best mulig måte. Derfor kan de kommersielle tjenestene for testing av skipsmodeller inkludere resultatanalyser og veiledning for optimalisering av skrogform og fremdrift basert på vår omfattende database, samt skipsspesifikke digitale modeller som tilpasses testresultater for bruk i programvare for ruteplanlegging, sjøegenskaper og driftsstudier som trengs i fartøyets levetid.

Skipsmodelltanken vår (260 x 10 x 6 m), som ble bygd i 1939 og utvidet i 1980, med to vogner for forskjellige testformål, er fortsatt et verdifullt verktøy for klassisk testing av skipsmodeller, men gjennom årene har utstyret og målesystemet utviklet seg, slik at det også kan brukes til høyhastighetsfartøy med kontrollsystemer, forskjellige former for bevegelsestesting for skrog og fremdriftsløsninger, hybrid testing av vindassisterte fartøy, og så videre. Systemer for generering av bølger og vind samt systemer for hybride testteknikker lar oss utsette testobjektene for en rekke miljøbelastninger.

I tillegg er havnebassenget (80 x 50 x 0–10 m) vårt anlegg for å gjennomføre tester for sjøegenskaper, manøvrering, dynamisk stabilitet og dynamisk posisjonering av skip, samtidig som man også kan studere manøvrering i havner med grunne eller begrensede forhold, hvordan kontrollsystemer for autonome fartøy fungerer, samt interaksjoner mellom skip og mellom skip og strukturer. Laboratoriets systemer for generering av bølger, vind og strømmer gjør det mulig å studere forskjellige driftsscenarier, inkludert hendelser som forekommer sjelden.

Vår nylig oppgraderte kavitasjonstunnel er et annet allsidig laboratorium, og her gjennomføres det også både klassiske kavitasjonstester av propeller, kombinert med studier av nye skrogbehandlinger for redusert friksjon, luftsmøring, defleksjoner og krefter på propeller og foiler av fleksible materialer og så videre. Den oppgraderte testdelen har større fokus på optiske måleteknikker og observasjoner.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson