Til hovedinnhold
Norsk English

SIMLA – for installasjons- og rørledningsanalyser

SIMLA er et FEM-verktøy som er spesialutviklet for rørledningsanalyse, og kan benyttes både for statiske og dynamiske analyser.

Kontaktperson

Med SIMLA kan du studere strukturell respons i rørledninger både under design, installasjon og drift. Ikke-lineære effekter fra store 3D bevegelser og kontaktkrefter inkludert friksjonseffekter ivaretas, og det er også mulig å benytte elasto-plastiske materialegenskaper for selve rørledningen.

Havbunnen kan representeres i detalj, og avanserte modeller for kontakt mellom rør og jord er tilgjengelig. Dermed kan SIMLA håndtere komplisert ruting av rør i ujevn topografi. I tillegg er spesielle kontaktelement for effektiv håndtering av kontakt mellom for eksempel rør og bellmouth, rør mot ruller eller rør-i-rør implementert. Dette gjør at leggeanalyser som inkludere de viktige elementene på fartøyet og helt ned til sjøbunnen kan modelleres og beregnes på en svært effektiv måte.

SIMLA kan også benyttes for fleksible rør eller kabler av ulike slag. Riktig moment-krumningsegenskaper kan da ivaretas ved valg av materialtype for røret.

En visualiseringsmodul er utviklet spesielt med tanke på å studere ruting av rørledninger. Intervensjoner slik som fyllinger eller grøfter og utgravinger kan superponeres over opprinnelig terreng. Modulen benytter en rask rendering-teknikk, som gjør det mulig å ta ut bilder og animasjoner av høy kvalitet.

Eksempler på anvendelser:

  • Effektiv og robust simulering av rørleggings-operasjoner
  • Buckling analyser, både for lateral buckling og upheaval buckling
  • Simulering av overtråling for å finne respons og belastning på rørledning
  • Stabilitet av rørledning under legging
  • Optimalisering av rørtrasé og intervensjoner

Nøkkeltall

Utforsk fagområdene