Til hovedinnhold
Norsk English

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier. Dette inkluderer utvikling av Li-ion teknologi, materialer for nye batterikjemier,batteri celledesign og prototyper, sensorteknologi, kjøling og kontrollsystemer (BMS) for battericeller og batteripakker. Videre arbeider vi med evaluering av ytelse, egenskaper og levetid av prototyper og kommersielle batterier og batterisystem for ulike bruksområder. Sistnevnte inkluderer også aktivitet på batterier i høyspenningssystemer og dertil egnede kabler og koblinger.

Kontaktpersoner

SINTEF har også kompetanse på råmaterialer nødvendig for battericelleproduksjon, optimalisering av produksjonsteknologi inkludert automatisering og digitalisering, samt gjenvinning og gjenbruk av batterier etter endt levetid.

Vi har ekspertise på ladeinfrastruktur og komponenter for høyspennings ladesystemer, integrasjon av batterier i det elektriske nettet, hybride batteriløsninger, batteristyrings-system, gjenvinning og resirkulering av batterier. Andre typer elektrokjemisk energilagring som superkondensatorer og flytbatterier er også relevante forskningsområder.

Det er et sterkt økende behov for energilagring, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren med elektriske biler, busser, ferger, skip og fly. Et annet viktig område er stasjonær energilagring der batterier kan bidra til lastutjevning og balansering av det elektriske nettet. I tillegg er det økende fokus på energilagring i forbindelse med variable energikilder som vind og sol.

Norge er pioner innen elektrifisering av maritim sektor. Den første elektriske fergen ble lansert i 2015 og mange flere er siden tatt i bruk. I 2020 vil 26 elektriske ferger bli tatt i bruk og innen 2030 er målet at alle fergestrekninger i Norge skal driftes av nullutslippsfartøy. Dette innebærer implementering av rundt 200 ferger med fullelektrisk drift eller hybridteknologi, alternativt andre brensler som biobrensler. I tillegg øker bruken av elektriske og hybride løsninger innen andre maritime områder som hurtigbåter og cruiseskip.

Ekspertiser

Nyheter

Første hydrogendrevne havbruksbåt klar i 2023

Første hydrogendrevne havbruksbåt klar i 2023

Sjøsettes samtidig som at et pilotanlegg for hydrogenproduksjon står klart i Rørvik, som skal skalere fra 45 kilo hydrogen per døgn neste år til kapasitet på åtte tonn per døgn i 2025.

Vi kan elektrifisere sokkelen uten strømkabler

Vi kan elektrifisere sokkelen uten strømkabler

Elektrifisering av sokkelen har lenge vært et politisk tema. Nå mener forskere dette kan gjøres ved hjelp av brenselceller på plattformene. Det sparer oss for nye sjøkabler og CO2-utslipp.

Prosjekter

Laboratorier