Til hovedinnhold
Norsk English

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

Kontaktpersoner

Verdikjeden for batterier inkluderer utvikling av Li-ion teknologi, materialer for nye batterikjemier, batteri celledesign og prototyper, sensorteknologi, kjøling og kontrollsystemer (BMS) for battericeller og batteripakker.

Videre arbeider vi med evaluering av ytelse, egenskaper og levetid av prototyper og kommersielle batterier og batterisystem for ulike bruksområder. Sistnevnte inkluderer også aktivitet på batterier i høyspenningssystemer og dertil egnede kabler og koblinger.

 

SINTEF har også kompetanse på råmaterialer nødvendig for battericelleproduksjon, optimalisering av produksjonsteknologi inkludert automatisering og digitalisering, samt gjenvinning og gjenbruk av batterier etter endt levetid.

Vi har ekspertise på ladeinfrastruktur og komponenter for høyspennings ladesystemer, integrasjon av batterier i det elektriske nettet, hybride batteriløsninger, batteristyrings-system, gjenvinning og resirkulering av batterier. Andre typer elektrokjemisk energilagring som superkondensatorer og flytbatterier er også relevante forskningsområder.

Det er et sterkt økende behov for energilagring, spesielt knyttet til elektrifisering av transportsektoren med elektriske biler, busser, ferger, skip og fly. Et annet viktig område er stasjonær energilagring der batterier kan bidra til lastutjevning og balansering av det elektriske nettet. I tillegg er det økende fokus på energilagring i forbindelse med variable energikilder som vind og sol.

Norge er pioner innen elektrifisering av maritim sektor. Den første elektriske fergen ble lansert i 2015 og mange flere er siden tatt i bruk. I 2020 vil 26 elektriske ferger bli tatt i bruk og innen 2030 er målet at alle fergestrekninger i Norge skal driftes av nullutslippsfartøy. Dette innebærer implementering av rundt 200 ferger med fullelektrisk drift eller hybridteknologi, alternativt andre brensler som biobrensler. I tillegg øker bruken av elektriske og hybride løsninger innen andre maritime områder som hurtigbåter og cruiseskip.

Ekspertiser innen batterier

Våre batterilaboratorier

Nyheter

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med til laboratoriene og testarenaene hvor bedrifter og forskere møtes for å utvikle og teste nye produkter og tjenester. Du vil få innsyn i det unike samspillet som foregår og kanskje oppdage nye muligheter for din bedrift eller innovasjon.

Prosjekter

PERTINENCE – Fysikk-basert kunstig intelligens for autonomi

PERTINENCE – Fysikk-basert kunstig intelligens for autonomi

Start:
Slutt:

Prosjektet PERTINENCE er dedikert til å overføre kunnskap og resultater innenfor fysikkbasert kunstig intelligens (KI), som kombinerer tradisjonelle fysikkbaserte modelleringsmetoder med KI-tilnærminger, fra pågående forskning innen sivile...

Batterisikkerhet i maritime miljøer

Batterisikkerhet i maritime miljøer

Start:
Slutt:

Norges innenlands skipsfart skal redusere sine klimautslipp med minst 50 prosent innen 2030. Dette er et krevende arbeid, hvor næringen må finne og implementere nye teknologiske løsninger på kort tid. SINTEF vil bidra med sin kompetanse i dette...