Til hovedinnhold
Norsk English

Batteriteknologi og materialutvikling

Skal batterier bli bedre, billigere og kunne produseres med lavere karbonfotavtrykk, kreves en stor forskningsinnsats for å utvikle både selve batteriteknologien og tilhørende materialer. Fra utvinning og foredling av råmaterialer og produksjon av aktive batterimaterialer, til nye batterikjemier, nye celledesign og nye konsepter for celleproduksjon. I SINTEF jobber vi med kunder i hele verdikjeden - fra råmaterialproduksjon til gjenbruk og resirkulering. Sirkulærøkonomi og bærekraft er en rød tråd i all forskning vi gjør knyttet til batterier.

Tidligere har over 95% av all batteriproduksjon foregått i Asia (hovedsakelig Kina, Japan og Sør-Korea). I tillegg kommer mye av materialene som benyttes i battericelleproduksjon fra land utenfor Europa. Men de siste 2-3 årene har Europa begynt å satse på batteriproduksjon. Her ligger det en stor mulighet for å bygge opp en ny norsk og europeisk industri. 

For at Europa skal bli selvforsynt med batterier og ikke minst materialene som benyttes i materialproduksjon, er det ekstremt viktig at vi utvikler vår kunnskap om råmaterialutvinning, materialutvikling og -produksjon, samt battericelleproduksjon. I tillegg vil resirkulering og gjenbruk av råmaterialer i celleproduksjon være viktige faktorer som bidrar til å redusere karbonfotavtrykket til batteriene.

Norge er godt posisjonert og har en rekke konkurransefortrinn for kostnadseffektiv, miljøvennlig batteriproduksjon med lavt CO2 -fotavtrykk:

I SINTEF har vi spisskompetanse på materialutvikling, batteriproduksjon, råmaterialer og resirkulering. I tillegg til mange industrioppdrag, er vi tungt involvert i FoU-aktivitet gjennom EU-prosjekter. Her har vi opparbeidet oss et sterkt renomme i de siste årene.

I 2021 etableres det en ny laboratorieinfrastruktur for batteriforskning. Med kontinuerlig videreutvikling i årene som kommer vil vi også utvide vår kompetanse og kunnskap rundt battericelleproduksjon. I de nye laboratoriene vil vi kunne lage og teste battericeller i kommersiell størrelsesskala samt videreutvikle produksjonsprosesser som miksing av "slurry", elektrodeproduksjon (inkludert tørkemetoder), sammenstilling av celler og elektrokjemisk klargjøring og testing av disse.

Vi arbeider innen disse områdene:

Typiske oppdrag for oss er:

  • Evaluere nye materialer fra produsenter for bruk i batterier
  • Videreutvikle materialer og produksjonsprosesser i samarbeid med industrien
  • Teste battericeller og moduler og evaluere egenskaper, degradering og levetid

Hvem gjør vi dette for?

  • Materialleverandører
  • Battericelleprodusenter
  • Produsenter av batterimoduler og -pakker

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Relevante prosjekt

Battery 2030+  - storskala forskningsinitiativ

Battery 2030+ - storskala forskningsinitiativ

Start:
Slutt:

BATTERY 2030+ er et stort og langsiktig europeisk forskningsinitiativ med en visjon om å finne fremtidens bærekraftige batterier og gjøre det mulig for Europa å nå de målene som er skissert i European Green Deal.

HELIS - Høyenergi Litium Svovel Batteri

HELIS - Høyenergi Litium Svovel Batteri

Start:
Slutt:

HELiS prosjektet er et samarbeid mellom Graphene Batteries AS og SINTEF, med mål om å utvikle og demonstrere et industrielt skalerbart litium svovel batteri med høy kapasitet og lang levetid.

Crocodile - Første kompakte system for effektiv gjenvinning av kobolt

Crocodile - Første kompakte system for effektiv gjenvinning av kobolt

Start:
Slutt:

Kobolt er et viktig materiale for å få realisert "det grønne skiftet", og etterspørselen har økt kraftig de siste ��rene. CROCODILE-prosjektet har som mål å bidra til en drastisk redusering av forsyningsrisikoen for kobolt i Europa. Dette skal gjøres...