Til hovedinnhold
Norsk English

HYDRA - Hybrid effekt-energi elekroder for neste generasjon litium-ion batterier

Hydra vil hybridisere elektrodematerialer med høy effekt og høy energi for å lage bærekraftige Li-ion-battericeller med høy energitetthet.

Kontaktperson

For implementeringen av elektriske kjøretøy er batterier en nøkkelteknologi, og med den økte etterspørselen etter elektriske kjøretøyer (xEV) forventes det globale Li-ion-batterimarkedet å øke fra 120 GWh i 2017 til >1200 GWh i 2030, en økning som tilsvarer 160 milliarder dollar. Bærekraftig battericelleproduksjon, inkludert reduksjon av kritisk råstoffinnhold, bruk av grønne kjemikalier og miljøvennlige produksjonsprosesser er essensielle for å bygge en konkurransedyktig Li-ion-batteriindustri i Europa. 

HYDRA, som tar navnet sitt fra det mytologiske beistet med tre hoder, vil bruke en flerhodet tilnærming til å utvikle bærekraftige Li-ion-batterier med høy ytelse. HYDRA vil fremme utviklingen av nye hybridiserte elektroder med høy energitetthet, med fokus på bærekraftig materialforedling og pilotskala produksjon. Gjennom den sterke involveringen av europeiske industripartnere dekker HYDRA hele batteriets verdikjede. Videre sikrer livssyklusvurderinger på lokal og global skala økologisk bærekraft. Alle aspekter av celleutvikling, fra råvarer via battericelleproduksjon og sluttbruk til resirkulering og gjenbruk, vil bli evaluert. 

Partnere i prosjektet er:

 • SINTEF (koordinator)
 • Uppsala University (UU)
 • Commissariat à L’Energie Atomique et Aux Energies Alternative (CEA)
 • Université catholique de Louvain (UCL)
 • FAAM Research Center (FAAM)
 • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
 • National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies (ICSI)
 • Solvionic SA
 • Corvus Energy
 • Politechnico di Torino (POLITO)
 • Elkem ASA
 • Johnson Matthey (JM)

Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 875527.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024