Til hovedinnhold
Norsk English

Battery 2030+ - storskala forskningsinitiativ

BATTERY 2030+ er et stort og langsiktig europeisk forskningsinitiativ med en visjon om å finne fremtidens bærekraftige batterier og gjøre det mulig for Europa å nå de målene som er skissert i European Green Deal.

Kontaktperson

Det overordnede målet med forskningsinitiativet BATTERY 2030+ er å utvikle fremtidens batterier ved å tilby banebrytende teknologier over hele verdikjeden og muliggjøre en langsiktig europeisk ledelse i både eksisterende markeder (veitransport, stasjonær energilagring) og fremtidige nye applikasjoner (robotikk, romfart, medisinsk utstyr og Internet of Things). 

Hvilken type batterier vil vi se fremover? Nesten alle veikart for batteriteknologi skisserer forskjellige generasjoner batterikjemier, og beskriver forventet ytelse for energilagring og tidslinje for kommersialisering. Disse spådommene er alle bevegelige mål. 

Initiativet BATTERY 2030+ derimot foreslår langsiktige forskningsretninger basert på en "kjeminøytral tilnærming". De foreslåtte forskningstemaene vil ha innvirkning på flere forskjellige typer batterikjemier med høy ytelse for å hjelpe disse nå sitt potensial ved å lukke gapet mellom den praktiske kapasiteten og den teoretiske grenseverdien. 

Ideene som BATTERY 2030+ -initiativet legger fram vil gi Europa mulighet til å overgå de ambisiøse målene for batteriytelse som er avtalt i SET-planen, samt gi industrien et konkurransefortrinn for fremtidige bærekraftige batteriteknologier. I tillegg utformer BATTERY 2030+ et langsiktig og visjonært veikart som et bidrag inn i forsknings- og innovasjonsarbeidet innen Batteries Europe - European Technology and Innovation Platform (ETIP). 

Søknadstype: CSA 
Totalt budsjett: 2,1 million Euro 

Prosjekt partnere: 

 • Uppsala University (UU)
 • Advanced Rechargeable and Lithium Batteries Association (RECHARGE)
 • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
 • Commissariat à L’Energie Atomique et Aux Energies Alternative (CEA)
 • Energy Materials Industrial Research Initiative (EMIRI)
 • European Association for Storage of Energy (EASE)
 • Forschungszentrum Jülich (FZJ)
 • Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung
 • Fundacion CIDETEC
 • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 • Kemijski Institut (NIC)
 • Politecnico di Torino (POLITO)
 • Technical University of Denmark (DTU)
 • Vrije Universiteit Brüssel (VUB)
 • Westfälische Wilhelms Universität Muenster (WWU)
 • Warsaw University of Technology (WUT)
 • Austrian Institute of Technology (AIT)
 • CIC energiGUNE Energy cooperative research centre (CICe)
 • Delft University of Technology (TU Delft)
 • AALTO Univeristy, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie
 • l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
 • Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA) 

Prosjektets hjemmeside: https://battery2030.eu 
Lenker relatert til prosjekt: Battery 2030+ Veikart 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TGrjNdrjDbs 

eu-flagg-100px.jpg
Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 957213

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023