Til hovedinnhold
Norsk English

Integrasjon av batteri i strømnettet

Økt elektrifisering og distribuert produksjon gir økte utfordringer i distribusjonsnettet.

Kontaktperson

Disse utfordringene kan f.eks. være mangel på overføringskapasitet eller dårlig spenningskvalitet. I enkelte tilfeller vil batterisystem være den mest kostnadseffektive løsningen, sammenlignet med tradisjonelle nettinvesteringer. Et batterisystem kan dermed bli et nyttig verktøy når nettselskapene skal planlegge og drifte fremtidens distribusjonsnett.

Kostnadene til batterisystem har falt drastisk de siste årene, og prognoser tilsier at kostnadene vil fortsette å falle. Dersom kostnadene for å installere batterisystem blir lave nok, kan de være et nyttig verktøy for nettselskap i Norge. Batterisystem kan bidra på mange ulike måter i distribusjonsnettet, som f.eks. å redusere hurtige og langsomme spenningsvariasjoner, redusere spenningsusymmetri, kutte effekttopper eller som komponent i et mikronettSINTEF jobber med hvordan batterisystem kan bidra til en mer samfunnsøkonomisk planlegging og drift av strømnettet. 

Vi arbeider innenfor følgende områder: 

 • Batterisystem som alternativ til tradisjonell nettforsterkning
 • Batterisystem som spenningsstøtte
 • Kombinasjonen av batterisystem og solcellepanel for kunde
 • Batterisystem i distribusjonsnett, mikronett og bak kundemåler
 • Batterisystem som en fleksibilitetsressurs
 • Batterisystem i forbindelse med ladeinfrastruktur og landstrømsanlegg 

Typiske oppdrag for oss er: 

 • Vurdering av hvordan batterisystem kan bidra til å forbedre spenningskvalitet i distribusjonsnettet
 • Analyser av måledata fra batteripiloter
 • Lastflytanalyser av nett med batteri som har forskjellige batteristyringsstrategier 
 • Kost/nytte-analyser av integrasjon av batterisystem i distribusjonsnettet for både nettselskap og kunde 

Metodene vi bruker: 

 • Modellering og simulering
 • Laboratorieeksperimenter
 • Feltmålinger 

Hvem gjør vi dette for? 

 • Nettselskap
 • Kunder med batteri
 • Batterileverandører 

Relevante prosjekter 

 • CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution
 • ElMar  Elektrifisering av maritim transport og fremtidens havner
 • IntegER – Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet
 • FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future
 • ModFlex – Modelling flexible resources in Smart Distribution Grid 

Relevante laboratorier