Til hovedinnhold
Norsk English

SmartGrids

Smartgrid er det vi kaller fremtidens digitaliserte, smarte strømnett, og er helt avgjørende for å elektrifisere Norge og lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Kontaktperson

Dagens strømnett har blitt til gjennom utbygginger og tilpassinger over mange tiår. Men samfunnsutviklingen skjer raskere enn noensinne, og det må også utviklingen av strømnettet. Om nettet ikke henger med i svingene vil det ikke klare å håndtere morgendagens elektrifiserte samfunn der biler, båter og industri går på strøm fra «nye» grønne energikilder som vind-, bølge- og solkraft i stedet for dagens fossile kraftkilder.

I SINTEF forsker vi på løsninger som lar oss digitalisere og modernisere strømnettet på en så kostnadseffektiv måte som mulig, både for kundene våre og samfunnet forøvrig.

En stor del av dette er å utvikle teknologier som gjør drift og planlegging av morgendagens smartgrid langt mer automatisert enn dagens ikke-digitaliserte nett. For eksempel vil mange feil kunne repareres før de skjer. Strømkundene vil kunne bruke strømmen sin mer effektivt og kapasiteten i strømnettet vil kunne utnyttes mye bedre enn i dag.

Dette vil spare store vedlikeholdskostnader og bidra til at færre dyre kabler må bygges etter hvert som samfunnet elektrifiseres og trenger mer strøm. I tillegg vil et smartgrid legge til rette for mer bruk av vind-, bølge- og solkraft enn dagens nett tillater.

Smartgrid åpner for mange muligheter, men en utfordring med et digitalisert strømnett er at det åpner for utfordringer som cyberangrep. Cyber-sikkerhet er derfor en viktig del av arbeidet vårt med smartgrid.

Både privat næringsliv og offentlig sektor kan bli med i små og store prosjekter for å forske på innovative teknologier og metoder for å digitalisere og modernisere distribusjonsnettet. I tillegg tester og videreutvikler vi eksisterende teknologier i pilot- og demonstrasjonsprosjekter sammen med kundene våre.

SINTEF er vertskap for et av verdens største forskningssenter på Smartgrid, FME CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution). I tillegg er vi vertskap på Smartgridsenteret (The Norwegian Smartgrid Centre), en medlemsorganisasjon for alle som jobber med Smartgrid i Norge. Smartgridsenteret jobber for å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter innenfor smartgrid.

Ekspertise

Laboratorier

Nyheter

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med til laboratoriene og testarenaene hvor bedrifter og forskere møtes for å utvikle og teste nye produkter og tjenester. Du vil få innsyn i det unike samspillet som foregår og kanskje oppdage nye muligheter for din bedrift eller innovasjon.

Prosjekter

Freki

Freki

Start:
Slutt:

IPN Freki skal utvikle en datadrevet prosess for prekvalifisering av frekvensreserver.

FME CINELDI - Centre for intelligent electricity distribution

Centre for intelligent electricity distribution er et forskningssenter som jobber med å utvikle fremtidens fleksible, robuste strømnett på en kostnadseffektiv måte.

 

CINELDI er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.