Til hovedinnhold
Norsk English

Neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet (NextGrid)

NextGrid skal utvikle løsninger for fremtidens drift av strømnettet. I prosjektet forberedes nettselskapenes driftssentraler på en fremtid der driften av distribusjonsnettet er mer kompleks og automatisert.

Kontaktperson

driftssentral med mange skjermer som viser ulike grafer

Løsningene som utvikles skal være helhetlige og smarte, noe som betyr full utnyttelse av nye sensordata, aktive tiltak i nettet og tilgjengelig fleksibilitet hos nettkundene. Målet med prosjektet er en mer kostnadseffektiv elektrifisering og avkarbonisering av samfunnet.

For å nå klimamålene, må samfunnet elektrifiseres. Det er ikke mulig å nå klimamålene uten at vi utnytter nettet bedre. I dag består driften av det lokale og regionale distribusjonsnettet hovedsakelig av manuelle prosesser, og nettselskapene har begrensede muligheter for å løse driftsutfordringer.

Dagens måte å drifte nettet på krever store sikkerhetsmarginer i kapasitet. NextGrid skal gjøre nettselskapene i stand til å møte en hverdag med mer variert og uforutsigbar kraftflyt i et strømnett som er nærmere grensen for hva det tåler av kapasitet.  

Teknologiene som kreves for drift av smarte strømnett (smart grids) er i stor grad på plass allerede, men innføringen og skaleringen av disse løsningene går for sakte. Årsaken er at det mangler viktige verktøy både i driftssentralene og i samhandlingen mellom ulike systemer. Utviklingen av neste generasjons overvåkning og kontroll må derfor akselereres.   

Gjennom NextGrid skal partnerne i prosjektet gå sammen for å utvikle og teste nye

  • termiske overvåkningssystemer
  • driftsplanleggingsverktøy
  • systemer for dataintegrasjon

Innovasjonene som gjøres i prosjektet, skal testes og verifiseres gjennom utprøving i Katapultsenteret Sustainable Energy og i Nasjonalt Smart Grid Laboratorium. Alle partnerne utfordres på å lage løsninger som skal fungere både isolert sett, og samtidig passe inn som en «legobrikke» i en større løsning.

Innovasjonene som utvikles i prosjektet vil gjøre norsk industri til globale leverandører av smartgrid-løsninger.

Partnere:

Kontaktperson hos Heimdall Power:


NextGrid finansieres av partnerne og Grønn Plattform for forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Grønn Plattform forvaltes av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Utforsk fagområdene