Til hovedinnhold
Norsk English

AMS smarte målere

Vannkraft har gjort Norge mer elektrifisert enn noe annet land.

Kontaktperson

Både industrien og husholdningene har hatt god tilgang til elektrisk energi. I Norge er det vanlig å benytte elektrisk energi til oppvarming og elektrisitetsforbruket per innbygger i Norge er blant det høyeste i verden.

Ut fra et miljømessig og energieffektivt ståsted, har det vært viktig å forske på hvordan vi kan få en større bevissthet rundt bruken av elektrisitet. Vår forskning på avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) skal bidra til en endring i måten vi forholder oss til bruken av strøm på. NVE har bestemt at innen 1. januar 2019 skal Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) installeres i alle norske hjem. Smarte strømmålere skal automatisk sende informasjon til nettselskapene, da slipper kundene å melde inn forbruket selv. Måleverdier skal være tilgjengelig for kunde og kraftleverandør innen kl. 0900 neste dag.

Smarte målere gir mulighet for automatisk måling av strømforbruket, hovedsakelig på timebasis, men i følge forskrifter skal det være mulig å endre dette til måling av strømforbruket hvert kvarter. For noen målertyper er det også mulighet å måle strømforbruket enda hyppigere. Disse målingene vil gi mer bidra til enklere og mer riktig avregning, bedre informasjon til den enkelte kunde om eget forbruk, men også være et viktig informasjonsgrunnlag for et velfungerende kraftmarked og bidra til bedre styring og utnyttelse av nettet. I tillegg kan smarte målere ha mulighet for registrering av hendelser som skjer i nettet (f.eks. avbrudd, jordfeil) eller andre parametre (spenning, strøm).

Gjennom flere prosjekter med fokus på fleksibelt distribusjonsnett, gir smarte målere et viktig informasjonsgrunnlag som brukes videre i forskning på bl.a. forbrukerfleksibilitet, fremtidens nettariffer, plusskunder, spenningskvalitet/leveringskvalitet, effektiv nettdrift.

Relevante prosjekt:

  • DeVID - Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett
  • SmartTariff
  • FlexNett - Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett