Til hovedinnhold
Norsk English

FlexNett

Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett

Kontaktperson

Prosjektet hadde som overordnet målsetting å bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører.

Dette skulle oppnås gjennom følgende delmål:

 • Demonstrere og verifisere potensialet for fleksibilitet hos aktive enkeltkunder med forbruk, produksjon og/eller lagring av energi.
 • Demonstrere og verifisere sammenlagret fleksibilitet for flere aktive kunder.
 • Demonstrere og verifisere hvordan energilager kan brukes/lokaliseres til størst mulig nytte for distribusjonsnettet og kraftsystemet.
 • Demonstrere og verifisere fleksibel nettdrift gjennom sanntids overvåking og styring, ved bruk av SCADA, DMS og AMS.
 • Bidra til effektiv håndtering av IT-sikkerhetshendelser relatert til overvåking og styring i distribusjonsnettet.
 • Ivareta personvern ved økt mengde informasjon som følge av økt overvåking og styring.

Rapporter:

 • 2018:00495
  Sæle, Hanne: "The impact and flexibility of PV based customers 58° North and Beyond: Results from the FlexNett project."
 • 2018:00496
  Istad, Maren; Sæle, Hanne; Jaatun, Martin Gilje: "Fleksibel nettdrift: Resultater fra piloter i FlexNett-prosjektet."
 • 2018:00497
  Sæle, Hanne, Istad, Maren, Garnås, Synne: "The benefit of batteries in a flexible distribution grid: Results from the FlexNett project."

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018

Utforsk fagområdene